Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2013

Tư Duy Thịnh Vượng-T. Harv Eker

T. Harv Eker là người thành lập và là giám đốc Công ty Đào tạo tiềm năng đỉnh cao ở Bắc Mỹ (Peak Potential Trainning Company).
Câu nói nổi tiếng mà T. Harv Eker hay nói là “Hãy cho tôi 5 phút, tôi sẽ dự đoán chính xác tương lai tài chính của bạn”.
1.        Đọc sách
-                 Học để biết, biết để làm
-                 Đọc sách để trải nghiệm những nguyên tắc
-                 Bỏ đi những gì không phù hợp
2.        Sự khác biệt
-                 Người giàu có cách suy nghĩ của người giàu
-                 Đời không như ta mong đợi vì ta còn chưa hiểu chưa biết nhiều thứ
3.        Sự đối lập
-                 Phát huy nội tại khi có cơ hội sẽ thành công
4.        Tư tưởng
-                 Tiền không ở lại vì không biết quản lý tiền
-                 Tài sản quí nhất của người giàu là tư tưởng làm giàu
5.        Cây cho quả
-                 Trồng cây nào ăn quả ấy
-                 Thay đổi nguyên nhân để có kết quả
6.        Thay đổi
-                 Phương pháp tuyên bố để thay đổi
7.        Sự hình thành
-                 Tư tưởng làm giàu hình thành từ bé thơ
-                 Phải thay đổi những nhận thức sai về tiền bạc
8.        Động cơ
-                 Động cơ làm giàu là quan trọng nhất
-                 Làm giàu vì muốn có tiền vì muốn có niềm vui giúp đỡ người khác
9.        Cách nghĩ
-                 Học cách nhận thức của người giàu
-                 Giàu nghèo là do chính mình đừng trách móc biện hộ than vãn
10.        Cách nghĩ
-                 Học cách nhận thức của người giàu