Thứ Năm, 29 tháng 11, 2012

Khơi dậy tố chất thiên tài cho bé yêu


Từ 0 - 6 tuổi là giai đoạn tốt nhất để phát triển trí tuệ cho trẻ em ...
Phương án 0 tuổi cho thấy, bộ não của trẻ 3 tuổi đạt 90% não người trưởng thành và 6 tuổi hầu như hoàn thiện về cấu trúc.
Cũng theo nghiên cứu, thời kỳ tốt nhất để phát triển sự gắn bó về mặt tình cảm - xã hội và phát triển tiếng nói cho trẻ là trước 2 tuổi. Thời kỳ tốt nhất để nhận biết chữ là trước 3 tuổi. Thời kỳ tốt nhất để học đếm là trước 4 tuổi. Trẻ em có các mạch thần kinh không được kích thích trước khi học mẫu giáo sẽ không bao giờ đạt được những gì chúng có thể đạt được. Bởi vậy, từ 0 - 6 tuổi là giai đoạn tốt nhất để phát triển trí tuệ cho trẻ em, nếu để lỡ thì về sau sẽ mất nhiều công sức dạy dỗ mà thành quả thu về rất ít.