Thứ Ba, 27 tháng 11, 2012

Thưởng thức tranh Lý ngư vọng nguyệtCá Chép trông trăng biểu tượng về ý trí vươn lên trong đời của mỗi người dân Việt đã được khái quát thành triết lý sống cao đẹp.

Trong tâm linh Cá Chép, vật linh có thể giúp con người giao hòa với đất trời của hình ảnh Táo quân cưỡi cá chép ngày 23 tháng chạp về trời đã trở nên thiêng liêng trong đời sống tâm linh người Việt.
 “Cá Chép hóa rồng” thể hiện ước nguyện nơi quan trường của học trò khoa bảng.

Hiện nay Lý ngư vọng nguyệt - một bức tranh tiêu biểu của tranh Hàng Trống vẫn được sáng tác và treo trong các phòng tranh của Đông Hồ.

Sáng trăng vằng vặc cả bầu trời
Lộng lẫy sông hồ với biển khơi
Lung linh bóng nguyệt tô cảnh thủy
Vọng vời đua lượn lý ngư bơi.

Thơ trên tranh Lý ngư vọng nguyệt tạo cho bức tranh thêm sinh động và sang trọng.


Tranh Cá Chép trông trăng đã đạt đến độ cao về mỹ thuật.

sâu sắc, thâm thúy về ý nghĩa, đầm ấm gần gũi mọi người…xem tranh với ước nguyện cầu ấm no hạnh phúc.


 Khát vọng vươn tới cái thiện, cái đẹp...