Thứ Năm, 16 tháng 10, 2014

Bài diễn thuyết "Khoa Học Làm Giàu"

Bob Proctor - một trong những diễn giả chính trong bộ phim tài liệu gây tiếng vang "The Secret". Ông được xem là diễn giả thuộc hàng đắt giá nhất thế giới về thành công và làm giàu.Video này giúp bạn tiếp cận những tư tưởng làm giàu của Bob Proctor.

‎"Học phương pháp làm giàu cũng là một môn khoa học chính xác, giống như đại số hay hình học. Quá trình làm giàu cũng bị chi phối bởi các quy luật nhất định và nếu ai học được và tuân theo những quy luật này, người đó sẽ trở nên giàu có." - Wallace D. Wattles