Thứ Bảy, 18 tháng 10, 2014

Trồng ca cao xen cây ăn quả

Tại Tiền Giang, tính một năm, trồng cây ca cao xen vườn cây ăn quả nông dân sẽ có nguồn lợi thêm từ 40-50 triệu đồng/ha.


Đến nay, tỉnh Tiền Giang đã nhân rộng diện tích cây ca cao được trên 2.300 ha, chủ yếu là trồng xen trong vườn dừa và vườn cây ăn trái khác. Để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Châu Âu, nông dân tỉnh Tiền Giang đã trồng được 300 ha cây ca cao hữu cơ với 720 hộ dân, dẫn đầu trong cả nước.
Cây ca cao được trồng chủ yếu tại một số tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, vùng Đông Nam bộ và một vài tỉnh Tây nguyên.