Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2014

Trước khi khởi nghiệp

Trước khi rời bỏ công việc hiện tại và khởi sự kinh doanh riêng, bạn cần nghiêm túc xem xét lại các điều kiện xung quanh mình.
1. Tôi có đủ đam mê để điều hành công việc kinh doanh này không?
 Nên khởi nghiệp kinh doanh với lĩnh vực mình yêu thích.
2. Thị trường có đang khao khát sản phẩm/dịch vụ mà bạn sắp cung cấp không?
Hãy nhờ họ đưa ra một số nhận xét phản hồi về những gì mọi người đang cần trong lĩnh vực kinh doanh mà bạn sắp khởi nghiệp.
3. Tôi sẽ trang trải các chi phí như thế nào? 
Bạn cần bao nhiêu tiền để trang trải tất cả các khoản phí trong thời gian chờ đợi, và nhất là những nguồn tiền đó có thể tìm kiếm ở đâu?
4. Tôi đã đủ kỹ năng để theo đuổi công việc kinh doanh này chưa?  
Thuê những người giỏi để họ đảm trách phần việc mà ta còn yếu. "Còn lại, dành hết thời gian để phát huy điểm mạnh của mình”.
5. Gia đình có hậu thuẫn cho tôi không? 
Nếu người bạn đồng hành không hậu thuẫn, thậm chí không muốn bạn khởi nghiệp kinh doanh thì điều này sẽ tạo ra áp lực rất lớn trong cuộc sống của bạn. Vì vậy, hãy cân nhắc kỹ về yếu tố này để ổn định được tinh thần trước khi đối diện với những thử thách trong kinh doanh.