Thứ Năm, 16 tháng 10, 2014

Họ làm giàu bền vững.

Những người giàu trên thế giới ngày nay luôn gắn với những sản phẩm nổi tiếng (máy bay, tàu thủy, các loại xe ô tô, các loại máy tính, điện thoại di động vv…)  gắn với khoa học, với công nghệ tiên tiến. Họ làm giàu chủ yếu từ CHẤT XÁM.
Ta hãy lấy ví dụ người giàu nhất nước Mỹ, tỷ phú Bill Gate.
Sản phẩm của ông là hãng mấy tính nổi tiếng Microsoft.
Còn người giàu nhất Hàn Quốc là ông chủ của hãng Sam Sung , Ông Lee Kun Hee.
Từ đó  nói lên điều gì?
Muốn có sự phát triển bền vững của nền kinh tế nước nhà, phải chăng chúng ta cần một đội ngũ doanh nhân, một tầng lớp người giàu phát triển đúng quy luật, phát triển bền vững, không chỉ dựa vào đất đai, hay tài nguyên thiên nhiên mà phải huy động được nội lực, được chất xám của con người, để làm nên những sản phẩm trí tuệ, những sản phẩm từ chất xám của thế giới ngày nay.