Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2014

Nên tự khởi nghiệp hay mua nhượng quyền?

Sau đây là Infographic phân tích chi tiết bạn nên mua nhượng quyền hay tự khởi nghiệp.
Nên tự khởi nghiệp hay mua nhượng quyền?
Theo Vân Anh
Nhượng quyền Việt Nam