Thứ Tư, 8 tháng 10, 2014

Trồng lê-ki-ma

7 ngày thu hoạch 1 lần với sản lượng từ 200-600kg/ha, bán giá 10.000-20.000 đồng/kg, người dân thu lãi 30 triệu đồng từ loại này. 
Bà Trang Thị Duyên ở xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang, trồng 1ha cây lê-ki-ma (trứng gà) Lê-ki-ma loại 1 được bán với giá 20.000 đồng/kg, loại 2 giá 10.000 đồng/kg. Mỗi năm, trừ chi phí, loại quả này cũng cho thu nhập khoảng trên 300 triệu đồng.